U-kassan

Posted on by 0 comment

Entrepreneur

U-kassan är ett ekonomiskt stöd till för projekt, UF-företag, föreningar och enskilda evenemang där riktlinjen är
”av unga – för unga”  mellan 13 och 25 år, i Borlänge.

Genom U-kassan kan man få ett bidrag på högst 3 000 kr.

Ansökan till U-kassan måste vara inlämnad till Ungdomsrådet senast två veckor innan det du söker U-kassa för äger rum.
Annars hinner inte Ungdomsrådet att behandla din ansökan i tid.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt personnummer (10 siffror, obligatoriskt )

Namn på organisation om du söker för sådan (förening, UF-företag eller liknande)

Organisationsnummer om du söker för sådan (förening, UF-företag eller liknande)
Saknar du organisationsnummer så kan lämna detta detta fält tomt.

Adress (ex. Hushagen 78B)

Postnummer och Ort (ex. 784 44 Borlänge)

Mobilnummer (obligatoriskt):

Presentera vad du har för idé som du vill ha bidrag för?

Här kan du även ladda upp din projektbeskrivning eller liknande:

Vilket datum kommer det du planerar genomföras?

Hur mycket söker du i bidag från U-kassan? (max 3 000 kr)

Godkänner du att Ungdomsrådet hanterar dina personuppgifter?
Ja

Intygar du att de uppgifter du lämnat i din bidragsansökan är sanningsenliga?
Ja

captcha

Share

Kommentera