Förslag till dagorning den 12/9 2013

Posted on by

Dagordning torsdagen 12/09-2013

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets protokollförare och justerare

4. Föregående protokoll

5. Presentation av nya styrelsen

6. Verksamhetsplanering

7. U-kassan (nya regler, evenemanget)

8. Kick-off!

9. Övriga frågor

10. Mötet avslutas

Share
Category: Nyheter
Comments are disabled